RSS Feed for Chuyển giao công nghệ Thứ hai 15/08/2022 02:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Vận hành nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên của Hà Nội

Vận hành nhà máy đốt rác phát điện đầu tiên của Hà Nội

Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp phát điện đầu tiên của Hà Nội (Nhà máy Nedo), được xây dựng tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, thuộc xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội đã khánh thành, hòa lưới điện quốc gia.
Phiên bản di động