RSS Feed for cao lực lưới Thứ năm 25/07/2024 06:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Tìm giải pháp hiện đại hóa lưới điện truyền tải và quản lý đầu tư

Tìm giải pháp hiện đại hóa lưới điện truyền tải và quản lý đầu tư

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo về Hiện đại hóa lưới điện truyền tải, giải pháp lưới điện thông minh và các quá trình quản lý đầu tư.
Phiên bản di động