RSS Feed for cao điểm Cấp Thứ bảy 22/06/2024 16:34
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Biểu giá bán lẻ điện

Biểu giá bán lẻ điện

Biểu giá bán lẻ điện áp dụng từ ngày 1/8/2013.
Giá bán điện bình quân tăng 5% từ 1/8

Giá bán điện bình quân tăng 5% từ 1/8

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 19/2013/TT-BCT, ngày 31/7/2013, quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Theo Thông tư, kể từ ngày 1/8/2013, giá bán điện bình quân là 1.508,85 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tăng 71,85 đ/kWh (5%) so với giá bán điện bình quân đang áp dụng (1.437 đ/kWh).
Bảng giá bán lẻ điện Việt Nam

Bảng giá bán lẻ điện Việt Nam

Biểu giá điện áp dụng từ 22/12/2012
Phiên bản di động