RSS Feed for Cải cách hành chính Thứ tư 19/06/2024 00:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của EVN

Bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của EVN

Nhờ việc quán triệt thực hiện việc sử dụng văn bản điện tử theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã và đang tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, hướng tới xây dựng văn phòng điện tử, doanh nghiệp số thông qua việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào quản trị doanh nghiệp, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin, trao đổi và xử lý công việc qua môi trường mạng, ứng dụng chữ ký số.
Phiên bản di động