RSS Feed for Ban Giám đốc Thứ hai 17/06/2024 04:54
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Ông Yukiya Amano sẽ làm Tổng giám đốc IAEA bốn năm nữa

Ông Yukiya Amano sẽ làm Tổng giám đốc IAEA bốn năm nữa

Ngày 6/3, Ban Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) đã nhất trí trao cho ông Yukiya Amano nhiệm kỳ thứ hai làm Tổng giám đốc cơ quan này. Nhiệm kỳ kéo dài bốn năm. Nhiệm kỳ thứ hai của ông Amano sẽ bắt đầu vào tháng 12/2013, sau khi nhận được sự phê chuẩn mang tính thủ tục của tất cả 159 quốc gia thành viên IAEA vào tháng 9 tới.
Phiên bản di động