RSS Feed for PVEP ủy quyền điều hành Đề án An Châu giai đoạn 2 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/03/2024 21:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVEP ủy quyền điều hành Đề án An Châu giai đoạn 2

 - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa ký Hợp đồng ủy quyền điều hành Đề án An Châu giai đoạn 2 cho Công ty Dầu khí Sông Hồng (PVEP Sông Hồng).

PVEP ủy quyền điều hành lô 16-2 cho đơn vị thành viên

Vùng trũng An Châu là bể trầm tích trước Đệ tam, nằm trong vùng rừng núi Đông Bắc, thuộc các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, với diện tích 10.000 km2.

PVEP Sông Hồng đã hoàn thành Đề án An Châu giai đoạn 1 với khối lượng công việc lớn, đã vẽ nên một bức tranh khái quát về vùng trũng An Châu, làm sáng tỏ thêm về cấu trúc địa chất và hệ thống địa chất dầu khí tại khu vực.

Trên cơ sở đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và PVEP đã quyết định giao PVEP Sông Hồng tiếp tục nghiên cứu để triển khai giai đoạn 2 của Đề án An Châu và ủy quyền quản lý điều hành các Hợp đồng dầu khí tại 5 lô.

Đề án điều tra cơ bản vùng trũng An Châu có ý nghĩa quan trọng với ngành Dầu khí nói chung và PVEP nói riêng trong việc tìm kiếm các nguồn dầu khí mới, đồng thời đặc biệt có ý nghĩa với PVEP Sông Hồng trong việc mở ra hướng phát triển ổn định, lâu dài...

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động