Dầu khí

Vietsovpetro vượt mức kế hoạch nhiều chỉ tiêu 9 tháng đầu năm

13:10 |12/10/2020

 - 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi khủng hoảng kép là dịch Covid-19 và giá dầu giảm, nhưng với các biện pháp ứng phó quyết liệt và kịp thời,  Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức kiểm soát tốt dịch bệnh, đảm bảo an toàn - sức khỏe cho người lao động và duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Vietsovpetro hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản xuất chủ yếu, như khai thác dầu khí và condensate, cung cấp khí về bờ, tiếp tục nộp ngân sách nhà nước và chia lợi nhuận cho 2 phía tham gia.


Giàn BK-21 chính thức cho dòng dầu đầu tiên


Cụ thể: Tại Lô 09-1, Vietsovpetro đã khai thác 2.418,2 nghìn tấn dầu/condensate (108,4% kế hoạch), trong đó mỏ Bạch Hổ khai thác 1.799,6 nghìn tấn, mỏ Rồng 435,9 nghìn tấn, Nam Rồng - Đồi Mồi (phần của Vietsovpetro) 55,7 nghìn tấn, mỏ Gấu Trắng 59,8 nghìn tấn và mỏ Thỏ Trắng 67,1 nghìn tấn. Tại Lô 09-3/12 (phần của Vietsovpetro) đã khai thác 164,3 nghìn tấn (115,4% kế hoạch).

Khối lượng khí thiên nhiên trong 9 tháng đầu năm đã khai thác đạt 62,6 triệu m3 (111,1% kế hoạch).

Trong 9 tháng, khối lượng khí cung cấp vào bờ đạt 986,4 triệu m3 ( đạt 129% kế hoạch).

Về công tác khoan thăm dò: Tại Lô 09-1 đã khoan 11.247 mét, kết thúc xây dựng 4 giếng. Tại Lô 09-3/12 đã khoan 4.072 mét, kết thúc xây dựng 1 giếng.

Về khoan khai thác: Tại Lô 09-1, đã khoan khai thác 24.073,0 mét và kết thúc thi công 7 giếng; khoan cắt thân hai 5.955 mét và kết thúc thi công 2 giếng; đã thực hiện sửa chữa 22 lượt giếng. Tại Lô 09-3/12, đã khoan 2.940 mét, kết thúc thi công 1 giếng; đã thực hiện sửa chữa 2 giếng khoan.

Về xây dựng công trình biển: Từ đầu năm đã gia công được 4.342,6 tấn; thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 8.357,0 tấn kết cấu kim loại, công tác chống ăn mòn thực hiện với khối lượng 179.933,0 m2, lắp đặt 14,5 km đường ống ngầm, lắp đặt 7,8 km cáp ngầm, tháo dỡ 1,3 công trình, đưa 1 công trình vào hoạt động.

Về doanh thu bán dầu khí và các khoản trích nộp: Tại Lô 09-1, từ đầu năm doanh thu thu tiền từ bán dầu khí Lô 09-1 đạt 898,5 triệu USD; Nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 364,9 triệu USD. Tại Lô 09-3/12 (phần của VSP), doanh thu từ tiền bán dầu đạt 62,6 triệu USD. Nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế là 24,8 triệu USD.

Trong 3 tháng cuối năm, Vietsovpetro tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 và giá dầu giảm; chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, giải pháp ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của cán bộ công nhân viên và đảm bảo hiệu quả sản xuất, kinh doanh./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Văn phòng giao dịch: Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3