RSS Feed for Thủy điện Sông Tranh 2 bắt đầu xả nước qua tràn | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 24/09/2023 23:28
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thủy điện Sông Tranh 2 bắt đầu xả nước qua tràn

 - Công ty Thủy điện Sông Tranh (Tổng Công ty Phát điện 1) cho biết: từ 17 giờ ngày 1/12, Thủy điện Sông Tranh 2 bắt đầu xả nước qua tràn với lưu lượng xả trung bình từ 50 - 500 m3/s (tùy thuộc lượng nước thực tế về hồ). Trong quá trình vận hành điều tiết hồ chứa, Công ty sẽ thường xuyên quan trắc số liệu thủy văn và có những bản tin thông báo tiếp theo.

Nên công bằng với thủy điện
Thủy điện Sông Tranh 2 vận hành điều tiết hồ chứa

Theo ông Nguyễn Văn Lân, Phó giám đốc Công ty Thủy điện Sông Tranh, thông báo đã căn cứ vào số liệu quan trắc và tình hình vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 lúc 11 giờ ngày 1/12 khi mực nước hồ ở cao trình 173,82 m, lưu lượng nước về hồ 427,82 m3/s và lưu lượng nước qua 2 tổ máy để phát điện là 200 m3/s.

Ông Nguyễn Văn Lân cũng cho biết, để chủ động điều tiết hồ chứa nhằm hạn chế thiệt hại cho khu vực hạ du trong thời gian tới, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Công ty Thủy điện Sông Tranh gửi thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan. Trong đó có Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện: Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn, Điện Bàn, Hội An (Quảng Nam). Công ty sẽ tiến hành xả nước qua tràn để điều tiết hồ chứa theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam và quy định của Quy trình vận hành liên hồ chứa do Thủ tướng Chính phủ ban hành nhằm duy trì mực nước hồ thấp hơn cao trình 175m.

Trước đó, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã gửi Công ty Thủy điện Sông Tranh Công văn số 172/VPTT về việc vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 đảm bảo Quy trình 1537 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Văn phòng thường trực yêu cầu Công ty Thủy điện Sông Tranh chủ động tính toán, vận hành điều tiết đưa mực nước hồ chứa thủy điện Sông Tranh thấp hơn cao trình 175m.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 1/12, lượng mưa tại các trạm trên lưu vực sông Thu Bồn như Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nông Sơn và Câu Lâu (từ 1 - 7 giờ) thứ tự như sau: 98, 39, 25, 30 và 38 mm. Mực nước tại các trạm này lúc 7 giờ cùng ngày tại trạm Hiệp Đức là 18,15 m; Nông Sơn là 9,96 m và Câu Lâu là 0,69 m.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam dự báo mực nước trên sông Thu Bồn tiếp tục dao động ở mức cao và lưu lượng nước về hồ trong thời gian 12 giờ tới sẽ dao động từ 600 - 900 m3.

Thông báo trên được căn cứ theo Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 7/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; Quy chế phối hợp giữa Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam với Công ty Thủy điện Sông Tranh trong công tác vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 trong mùa lũ hàng năm ký kết ngày 06/10/2015; Công văn số 172/VPTT ngày 1/12/2016 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam về việc vận hành hồ Thủy điện Sông Tranh 2 đảm bảo Quy trình 1537; Bản tin số 47/2016/TLST-ĐKTTVQN của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam phát lúc 10 giờ 30 phút ngày 1/12/2016 phục vụ chống lũ, vận hành hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 .

NangluongVietnam Online

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động