RSS Feed for VPI Thứ ba 09/08/2022 20:14
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Viện Dầu khí Việt Nam bắt đầu thực hiện cơ chế mới

Viện Dầu khí Việt Nam bắt đầu thực hiện cơ chế mới

Bắt đầu thực hiện cơ chế "Tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư", Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) triển khai ngay các chương trình nghiên cứu dài hạn. Trong đó tập trung phương án thăm dò địa chấn toàn thềm lục địa Việt Nam, nghiên cứu cấu trúc địa chất khu vực nước sâu xa bờ, áp dụng các giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR) cho các mỏ dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam...
Thiết lập hợp tác nghiên cứu tiềm năng dầu khí Việt Nam

Thiết lập hợp tác nghiên cứu tiềm năng dầu khí Việt Nam

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho biết, vừa tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Phân tích tổng hợp, mô hình hóa và đánh giá tiềm năng dầu khí các bể trầm tích ở Việt Nam” thuộc chương trình “Nâng cao năng lực nghiên cứu” (ENRECA) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA) tài trợ.
Lần đầu tiên xác định được tiềm năng dầu khí Việt Nam

Lần đầu tiên xác định được tiềm năng dầu khí Việt Nam

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước: Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”, lần đầu tiên đã xác định được tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam.
1 2
Phiên bản di động