RSS Feed for trưởng xanh Thứ ba 17/05/2022 14:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phê duyệt danh mục dự án tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Phê duyệt danh mục dự án tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý phê duyệt Danh mục dự án "Hỗ trợ thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh ở Việt Nam" vận động tài trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc, tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 2.000.000 USD, trong đó vốn đối ứng là 4 tỷ VNĐ (Văn bản số 8832/VPCP-QHQT, ngày 2/11/2012).
Chính phủ chỉ đạo về ngành năng lượng trong tháng 9

Chính phủ chỉ đạo về ngành năng lượng trong tháng 9

Trong tháng 9/2012, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo, yêu cầu, phê duyệt nhiều nội dung liên quan đến ngành năng lượng Việt Nam như: “Hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh; Giảm khí thải nhà kính thông qua bảo vệ tài nguyên rừng; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Yêu cầu góp đủ vốn cho Dự án thủy điện Xekaman 1; Chỉ đạo lập đề án phát triển lưới điện thông minh; PVN sẽ tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; Giảm thuế xuất khẩu than xuống 10%...”
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt “Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2050” (Quyết định số: 1393/QĐ-TTg, ngày 25/9/2012), với mục tiêu tổng quát, tăng trưởng xanh, tiến tới nền kinh tế các-bon thấp, làm giàu vốn tự nhiên trở thành xu hướng chủ đạo trong phát triển kinh tế bền vững; giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính dần trở thành chỉ tiêu bắt buộc và quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.
Chung tay vì tương lai phát triển bền vững

Chung tay vì tương lai phát triển bền vững

Trong tháng 6-2012, tại Rio de Janeiro (Brazil) sẽ diễn ra một trong những sự kiện quan trọng nhất của thế kỷ XXI - Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc về phát triển bền vững (Rio+20), với mục đích tạo ra cơ hội để nhân loại cùng hành động, đưa thế giới vào con đường mới phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường (Hội nghị trù bị sẽ diễn ra từ ngày 13-15/6, Đối thoại 3 ngày của các tổ chức xã hội dân sự về các vấn đề then chốt từ ngày 16-18/6 và Hội nghị Rio+20 từ ngày 20-22/6).
Chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam phải phù hợp xu thế thế giới

Chiến lược tăng trưởng xanh Việt Nam phải phù hợp xu thế thế giới

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trong buổi làm việc mới đây với các bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương về Dự thảo Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam.
Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.
1 2
Phiên bản di động