RSS Feed for thanh toán Thứ năm 02/12/2021 11:39
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Kiến nghị giải quyết tiến độ các  dự án năng lượng của đất nước

Kiến nghị giải quyết tiến độ các dự án năng lượng của đất nước

Nội dung văn bản:
Sẽ thành lập các tổng công ty phát điện trực thuộc EVN

Sẽ thành lập các tổng công ty phát điện trực thuộc EVN

Theo Thông báo số 94/TB-VPCP, ngày 14/3/2012, kết luận cuộc họp về tình hình phát triển Thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam (VCGM), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã giao Bộ Công Thương có quyết định thành lập các tổng công ty phát điện trực thuộc EVN trong tháng 4/2012.
1 2
Phiên bản di động