RSS Feed for Than Cao Sơn Thứ hai 29/05/2023 13:29
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Than Cao Sơn: Nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Than Cao Sơn: Nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

Theo Công ty Cổ phần Than Cao Sơn - Vinacomin, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù bị tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới, tiêu thụ than toàn ngành đình trệ, không gian đổ thải chật hẹp, mưa nhiều, khiến cho công tác khai thác, vận chuyển, tiêu thụ gặp nhiều khó khăn... tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể CBCNV, các kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra.
Than Cao Sơn: Nhiều sáng kiến nâng cao giá trị tài nguyên than

Than Cao Sơn: Nhiều sáng kiến nâng cao giá trị tài nguyên than

Trong những năm qua, phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất của Công ty Cổ phần than Cao Sơn - Vinacomin được các công trường, phân xưởng hưởng ứng tích cực.
1 2
Phiên bản di động