RSS Feed for Quảng Trị công bố chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 04/10/2023 17:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quảng Trị công bố chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm

 - UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 1466/QĐ-UBND ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 2015-2020).

Giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả tại Hải Phòng
Đồng Nai tiết kiệm điện: Kinh nghiệm từ địa phương

Theo đó chương trình bao gồm các hoạt động khuyến khích, thúc đẩy, tuyên truyền cộng đồng; các hoạt động nghiên cứu khoa học, biện pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật bắt buộc nhằm thực hiện đồng bộ các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, giảm chi phí năng lượng, góp phần tập trung và khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực cho phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường và an ninh năng lượng của tỉnh. 

Mục tiêu đề ra của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là tổ chức triển khai thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng; tạo chuyển biến từ nhận thức thành các hành động cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Cụ thể, thông qua các hoạt động phấn đấu đến năm 2020 tiết kiệm từ 5%-8% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo hiện nay; thực hiện tiết kiệm từ 10% trở lên lượng điện tiêu thụ hàng năm tại các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; tiết kiệm mỗi năm ít nhất 2-3% mức năng lượng sử dụng trong sản xuất công nghiệp và ít nhất 5% lượng điện sử dụng sinh hoạt.

Thực hiện việc quản lý bắt buộc theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; từ năm 2016 trở đi 100% các toà nhà xây dựng mới hoặc cải tạo trong phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn phải tuân thủ các quy chuẩn về tiết kiệm năng lượng.

Doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lưu thông các phương tiện, thiết bị thuộc danh mục phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo quy định của pháp luật thực hiện đúng các quy định về dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu theo lộ trình. Từng bước tổ chức mạng lưới giao thông, chiếu sáng đô thị hiệu suất cao đảm bảo hiện đại văn minh nhằm giảm tổng mức năng lượng so với dự báo hiện nay. Quản lý nhu cầu sử dụng điện, đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm điện trong các khâu truyền tải, phân phối, kinh doanh và sử dụng điện; khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng mới… 

Để thực hiện nghiêm túc Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020, giải pháp quan trọng được đặt ra là cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức để nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về các nguồn năng lượng mới, năng lượng thay thế và cách sử dụng. Các tổ chức, cá nhân cung ứng và sử dụng năng lượng có kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; giới thiệu các điển hình về nghiên cứu ứng dụng, sản xuất các thiết bị tiết kiệm điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Khuyến khích tham gia và tổ chức thực hiện các đề tài, dự án về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, về sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng, về áp dụng sản xuất sạch hơn; ứng dụng các dạng năng lượng không gây ô nhiễm môi trường, năng lượng mới, năng lượng tái tạo. 

Chính quyền các cấp cần ưu tiên bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học để hỗ trợ cho các đề tài, dự án có nội dung nghiên cứu khoa học nhằm thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Đầu tư cho công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực của cán bộ quản lý năng lượng của các ngành, địa phương, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Ngành Điện lực phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm giảm tổn thất điện năng trong khâu truyền tải, phân phối và kinh doanh điện; tổ chức và nhân rộng hội thi “gia đình tiết kiệm điện” trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Ngành Công thương chỉ đạo nghiên cứu xây dựng các đề tài, dự án, mô hình về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn để triển khai ứng dụng rộng rãi trên địa bàn tỉnh; tư vấn hỗ trợ thông tin, kỹ thuật trong việc thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thành phố Đông Hà với vai trò là đô thị trung tâm của tỉnh đưa nội dung khai thác, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào lộ trình quy hoạch xây dựng hạ tầng đô thị, tập trung có trọng điểm đối với các tòa nhà, biệt thự; từng bước xây mới và cải tạo hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu quả cao, thay thế bóng đèn cũ, sử dụng thiết bị tiết giảm điện; lựa chọn tuyến đường phố, công viên đầu tư thí điểm hệ thống chiếu sáng kết hợp với sử dụng năng lượng mặt trời… 

Năng lượng để phục vụ con người là tiềm năng có hạn chứ không phải vô hạn như nhiều người vẫn nghĩ. Để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và phục vụ đời sống của con người, các tổ chức, cá nhân cung ứng và sử dụng năng lượng cần sử dụng có hiệu quả các nguồn năng lượng, từ nguồn điện năng đến nguồn năng lượng có trong tự nhiên như mặt trời, gió, nhiên liệu sinh học, biogas… nhằm đạt được một số chỉ tiêu về tổng mức tiết kiệm năng lượng cụ thể, mang lại lợi ích về kinh tế; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên năng lượng, thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển bền vững.

 NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động