Trung tâm Tư vấn Năng lượng Việt Nam - VECC

Giới thiệu về Trung tâm Tư vấn Năng lượng (VECC)

00:00 |09/06/2012

 - 

Trung tâm Tư vấn Năng lượng (tên viết tắt: VECC) là Cơ quan tư vấn độc lập, thành viên của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Association - VEA), một tổ chức gồm 300 thành viên là các tổng công ty nhà nước, các công ty và tư nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng năng lượng do Chính phủ Việt Nam thành lập theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BNV, nhằm mục tiêu phối hợp mọi nội lực trong toàn ngành năng lượng: Điện, Than, Dầu khí, Năng lượng Sạch - Tái tạo và các dạng khác; xây dựng công trình năng lượng, mà trong thời gian vừa qua, các phân ngành này đã hoạt động riêng rẽ, rời rạc, không đủ khả năng đảm bảo vững chắc nền an ninh năng lượng của đất nước.  
 


VECC có tư cách pháp nhân đầy đủ, hoạt động tư vấn độc lập theo đúng Điều lệ Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA) và Pháp luật của Việt Nam.

VECC tập hợp và điều hành một quỹ tư vấn công nghệ rộng lớn bao gồm các thạc sĩ khoa học kỹ thuật, các kỹ sư, giáo sư, tiến sĩ của các chuyên ngành liên quan đến năng lượng, những người đã hoạt động nhiều năm trong toàn ngành năng lượng và trong hầu hết các Trường Đại học Việt Nam.

Chức năng và Nhiệm vụ

Tư vấn Đầu tư xây dựng các Dự án năng lượng (Điện, Than, Dầu khí, Các dạng năng lượng khác, Viễn thông và Công nghệ thông tin phục vụ phát triển năng lượng).

Tư vấn Quy hoạch phát triển ngành, soạn thảo các văn bản tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, chế độ, chính sách, cơ chế thuộc ngành năng lượng.

Tư vấn Thẩm định các Dự án đầu tư xây dựng công trình năng lượng bao gồm: Đề án quy hoạch, Báo cáo đầu tư; Dự án đầu tư, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Thiết kế cơ sở, Thiết kế kỹ thuật, Thiết kế bản vẽ thi công, Tổng dự toán, Hồ sơ mời thầu, Đơn giá, Định mức, Tiêu chuẩn, Quy trình, Quy phạm.

Tư vấn Khảo sát, Thiết kế các công trình năng lượng.

Thay mặt Hiệp hội làm đầu mối quan hệ với các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, hỗ trợ giúp đỡ họ giải quyết các thủ tục đầu tư theo đúng trình tự và quy định của Chính phủ Việt Nam.

Nghiên cứu khoa học về tối ưu vận hành hệ thống điện, sử dụng thiết bị điện nhằm nâng cao hiệu suất khai thác và tiết kiệm năng lượng, nghiên cứu cải tiến thiết bị năng lượng.

Đánh giá tác động môi trường của các công trình năng lượng.

Kiểm tra chất lượng xây dựng công trình ngành năng lượng (kết cấu, nền móng, chỉ tiêu vật liệu, lắp đặt và thử nghiệm thiết bị …)

Tổ chức các Hội thảo khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng.

Trung tâm Tư vấn Năng lượng (VECC)

Địa chỉ: P. 401 - 403, Toà nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84.435146943 - 35146944; Fax: 84.435146943

Email: veccvea@vnn.vn

Website: http://www.tuvannangluong-vecc.com.vn / http://www.NangluongVietnam.vn


TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3