Trung tâm Tư vấn Năng lượng Việt Nam - VECC » Chức năng nhiệm vụ và mục tiêu tư vấn chuyên nghiệp

Giới thiệu về Trung tâm Tư vấn Năng lượng (VECC)

Giới thiệu về Trung tâm Tư vấn Năng lượng (VECC)
00:00 |09/06/2012

Trung tâm Tư vấn Năng lượng (tên viết tắt: VECC) là Cơ quan tư vấn độc lập, thành viên của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (Vietnam Energy Association - VEA), một tổ chức gồm 300 thành viên là các tổng công ty nhà nước, các công ty và tư nhân hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng năng lượng do Chính phủ Việt Nam thành lập theo Quyết định số 38/2004/QĐ-BNV, nhằm mục tiêu phối hợp mọi nội lực trong toàn ngành năng lượng: Điện, Than, Dầu khí, Năng lượng Sạch - Tái tạo và các ...

Sơ đồ tổ chức của VECC

Sơ đồ tổ chức của VECC

14:47 |08/06/2012

VECC

Thành tích của VECC

Thành tích của VECC

14:12 |08/06/2012

VECC

Hoạt động chính của VECC

Hoạt động chính của VECC

15:00 |07/06/2012

VECC®   Khi đăng lại tin, bài, hay trích dẫn số liệu phải ghi rõ nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM và dẫn link tới bài gốc trên NangluongVietnam.vn

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3