Năng lượng - Môi trường

Phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân

21:12 |07/03/2019

 - 

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 360, về việc phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Hồi Xuân, đặt trên sông Mã, thuộc địa bàn các xã Hồi Xuân, Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.    

Dự thảo Thông tư Quy định quản lý an toàn đập, hồ thủy điện

Cụ thể, Công trình thủy điện Hồi Xuân được xây dựng trên sông Mã, thuộc địa bàn các xã Hồi Xuân, Thanh Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cấp công trình: Công trình có cấp thiết kế là cấp II, theo QCVN 04-05:2012/BNNPTNT.

Thủy điện Hồi Xuân có nhiệm vụ:

Thứ nhất, trong mùa lũ, đảm bảo an toàn công trình, không để mực nước hồ chứa vượt mực nước lũ kiểm tra ở cao trình 86,05m với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 500 năm; góp phần đảm bảo an toàn chống lũ cho hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện và góp phần đảm bảo hiệu quả cấp nước cho hạ du.

Thứ hai, trong mùa cạn, thủy điện Hồi Xuân cũng phải đảm bảo an toàn công trình; đảm bảo dòng chảy tối thiểu trên sông và góp phần đảm bảo nhu cầu sử dụng nước ở hạ du; đảm bảo hiệu quả phát điện.

Trong Quyết định cũng quy định về phân loại lũ và thời kỳ mùa lũ, mùa cạn để áp dụng các quy định vận hành đối với công trình thủy điện Hồi Xuân. Cụ thể:

Quy định về phân loại lũ: Chia thành 04 loại. Lũ nhỏ và vừa có lưu lượng đỉnh lũ từ 670m3/s đến 2930 m3/s. Lũ lớn có lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn 2930 m3/s đến nhỏ hơn 6000 m3/s. Lũ đặc biệt lớn có lưu lượng đỉnh lũ từ 6000 m3/s đến nhỏ hơn 7000 m3/s. Lũ lịch sử có lưu lượng đỉnh lũ lớn hơn hoặc bằng 7000 m3/s.

Quy định về thời kỳ mùa lũ, mùa cạn: Chia thành hai mùa. Mùa lũ từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 11 hàng năm. Mùa cạn từ ngày 16 tháng 11 năm trước đến 14 tháng 7 năm sau.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 21/2/2019.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Văn phòng giao dịch: Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3