Hiệp hội năng lượng Việt Nam - VEA

Danh sách Ban thường trực VEA Nhiệm kỳ III

17:52 |25/06/2016

 - 

Danh sách Ban thường trực Hiệp hội Năng lượng Việt Nam Nhiệm kỳ III (2016 - 2021).

Đoàn Chủ tịch.

I. CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH, TỔNG THƯ KÝ, PHÓ TỔNG THƯ KÝ HIỆP HỘI

1. Chủ tịch: Đồng chí Trần Viết Ngãi

2. Các Phó chủ tịch

1. Phó chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Vy

2. Phó chủ tịch: Đ/c Nguyễn Tài Anh

3. Phó chủ tịch: Đ/c Nguyễn Tiến Vinh

4. Phó chủ tịch: Đ/c Nguyễn Chiến Thắng

5. Phó chủ tịch: Đ/c Đào Duy Tân

6. Phó chủ tịch: Đ/c Phan Ngô Tống Hưng

7. Phó chủ tịch: Đ/c Vũ Thành Long

8. Phó chủ tịch: Đ/c Nguyễn Đức Tuyển

9. Phó chủ tịch: Đ/c Lê Minh Tuấn

10. Phó chủ tịch: Đ/c Lê Văn Phước

11. Phó chủ tịch: Đ/c Nguyễn Khắc Sơn

12. Phó chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Hợp

13. Phó chủ tịch: Đ/c Trần Đình Nhân

14. Phó chủ tịch: Đ/c Nguyễn Văn Lê

3. Tổng Thư ký, Phó tổng thư ký

1. Tổng Thư ký: Đ/c Nguyễn Văn Vy

2. Phó Tổng Thư ký: Đ/c Phan Quốc Tuấn

II - THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

1. Đồng chí Trần Viết Ngãi

2. Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký: Đ/c Nguyễn Văn Vy

3. Phó chủ tịch thường trực: Đ/c Nguyễn Tài Anh

4. Phó chủ tịch thường trực: Đ/c Nguyễn Tiến Vinh

5. Phó chủ tịch thường trực: Đ/c Nguyễn Chiến Thắng

6. Phó chủ tịch thường trực: Đ/c Đào Duy Tân

7. Phó chủ tịch Đ/c Phan Ngô Tống Hưng

8. Phó chủ tịch Đ/c Vũ Thành Long

9. Phó Tổng Thư ký Đ/c Phan Quốc Tuấn

III - CÁC ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI

1. Đ/c Nguyễn Minh Duệ - Hội đồng Khoa học Năng lượng.

2. Đ/c Tô Quốc Trụ - Hội đồng Khoa học Năng lượng.

3. Đ/c Nguyễn Cảnh Nam - Hội đồng Khoa học Năng lượng.

4. Đ/c Lương Nguyễn Khoa Trường - Hội đồng Khoa học Năng lượng.

5. Đ/c Lê Tuấn Phong - Phó Tổng cục trưởng TCNL - Bộ Công Thương.

6. Đ/c Phạm Trọng Thực - Vụ trưởng Vụ Năng lượng mới và tái tạo TCNL.

7. Đ/c Đỗ Tiến Hùng - Giám đốc Trung tâm Tư vấn Năng lượng.

8. Đ/c Lê Minh Tuấn - Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

IV - CÁC ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH CÁ NHÂN

1. Đ/c Bùi Kiến Thành

2. Đ/c Đặng Ngọc Dinh

3. Đ/c Nguyễn Đức Đạt

4. Đ/c Cao Chi

5. Đ/c Trần Thanh Phong

6. Đ/c Nguyễn Hiệp

7. Đ/c Trần Hồng Nguyên

8. Đ/c Lê Đức Đàm

9. Đ/c Lê Quang Thông

10. Đ/c Trần Ngọc Toản

11. Đ/c Bùi Huy Phùng

V - BAN KIỂM TRA

1. Đ/c Phan Xuân Ngân

2. Đ/c Nguyễn Xuân Nam, Trưởng ban Tài chính - Kế toán, Tập đoàn EVN.

3. Đ/c Phạm Hồng Thái, Trưởng ban Tài chính - Kế toán, Tập đoàn TKV.

4. Đ/c Lê Đình Mậu, Trưởng ban Tài chính - Kế toán, Tập đoàn PVN.

5. Đ/c Hoàng Thế Hiển, Kế Toán trưởng, Tổng Công ty XD Công nghiệp Việt Nam.
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3