Hiệp hội năng lượng Việt Nam - VEA » Cơ cấu tổ chức

Thường trực BCH Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

22:19 |12/06/2014

 - 

Thường trực BCH Hiệp hội Năng lượng Việt Nam    

Chủ tịch:

TRẦN VIẾT NGÃI

Tổng thư ký:

LÊ TUẤN PHONG

Phó Tổng thư ký:

PHAN QUỐC TUẤN

Phó Chủ tịch:

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

Phó Chủ tịch:

NGUYỄN CHIẾN THẮNG

Phó Chủ tịch:

LÊ VĂN KHƯƠNG

Ủy viên thường trực BCH, phụ trách lĩnh vực Tư vấn thẩm định các
dự án năng lượng, kiêm Giám đốc Trung tâm Tư vấn Năng lượng:

TÔ QUỐC TRỤ

Ủy viên thường trực BCH, kiêm Chủ tịch Hội đồng Khoa học Năng lượng:

BÙI HUY PHÙNG

Ủy viên thường trực BCH, phụ trách Kinh tế Năng lượng:

NGUYỄN MINH DUỆ

Ủy viên thường trực BCH, Chánh văn phòng:

HOA ĐẠI THANH

Ủy viên thường trực BCH, Trưởng ban Kiểm tra:

TRẦN THỊ HẬU
®   Khi đăng lại tin, bài, hay trích dẫn số liệu phải ghi rõ nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM và dẫn link tới bài gốc trên NangluongVietnam.vn

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3