Điện lực

Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay vốn WB

06:00 |23/06/2012

 - 

Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tài trợ cho “Khoản vay Chính sách Phát triển về Biến đổi khí hậu” (CCDPO1) và Hiệp định Tài trợ cho Chương trình "Hỗ trợ phát triển chính sách cải cách ngành điện giai đoạn 2" (DPL2) vay vốn WB.

Theo Hiệp định Tài trợ cho CCDPO1, WB cam kết cấp cho Việt Nam một khoản tín dụng tương đương 70 triệu USD theo các điều khoản quy định trong Hiệp định Tài trợ, nhằm hỗ trợ Chính phủ Việt Nam thực hiện các hoạt động ứng phó với tác động do biến đổi khí hậu gây ra, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Hiệp định Tài trợ và Hiệp định Vay cho Chương trình DPL2, bao gồm: Hiệp định Tài trợ (vay 64,5 triệu SDR - tương đương 100 triệu USD của Hiệp hội Phát triển Quốc tế - IDA) và Hiệp định Vay (vay 100 triệu USD của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế - IBRD).

Các Hiệp định này sẽ tài trợ cho Chương trình DPL2 (với tổng vốn vay WB tương đương 200 triệu USD) với mục tiêu chung là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam triển khai thị trường phát điện cạnh tranh, tái cơ cấu ngành điện và xây dựng biểu giá bán điện mới, nhằm khuyến khích cạnh tranh hiệu quả, đầu tư kịp thời vào ngành điện, nhất là vào khâu phát điện và nâng cao hiệu quả sử dụng điện, nhằm đạt mục tiêu cung cấp đủ điện cho nền kinh tế với chi phí thấp nhất. Đồng thời, gắn với mục tiêu nâng cao mức sống của người dân với việc thiết lập cơ chế giá điện cho người nghèo và điện khí hóa nông thôn.

Thời gian thực hiện các Hiệp định là 7 năm (dự kiến từ 2011-2018). Dự kiến, ngày tuyên bố hiệu lực Chương trình DPL2 là ngày 10/8/2012.


(Nguồn: chinhphu)
TÒA SOẠN TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Văn phòng giao dịch: Phòng 406-407-408, Tòa nhà Văn phòng, số 87 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội.
Email: toasoan@nangluongvietnam.vn

Liên hệ Thư ký Tòa soạn: Mai Văn Thắng (Hotline: 0969998822)

Liên hệ Giám đốc Trung tâm Đối ngoại: Lê Mỹ (Hotline: 0949723223)

Liên hệ Trung tâm Quảng cáo: Nguyễn Tiến Sỹ (Hotline: 0969998811) - Phan Thanh Dũng (Hotline: 0942632014)

Trang TTĐT của Tạp chí Năng lượng Việt Nam hoạt động theo Giấy phép số: 66/GP-TTĐT, cấp ngày 30/3/2018
của Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin Điện tử - Bộ Thông tin - Truyền thông.

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3