Năng lượng - Môi trường

Đóng toàn bộ cửa xả thủy điện Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang

07:36 |22/08/2017

 - 

17 giờ chiều ngày 21/8, các hồ thủy điện Sơn La, Thác Bà, Tuyên đã ngừng xả điều tiết lũ, theo lệnh của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tại Công điện số 41/CĐ-TW hồi 15 giờ cùng ngày.

Mực nước các hồ thủy điện trên sông Hồng đang ở mức cao

Bên cạnh đó, hồ Hòa Bình cũng được lệnh đóng 1 cửa xả đáy cùng thời điểm với 3 hồ trên.

Như vậy, Thủy điện Hòa Bình vẫn đang thực hiện điều tiết lũ qua 1 cửa xả.

Ban Chỉ đạo Trung ương cũng lệnh 4 nhà máy phát điện tối đa các tổ máy, đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng nước đến hồ; mực nước thượng, hạ lưu đập để kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo và các cơ quan liên quan.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM®   Khi đăng lại tin, bài, hay trích dẫn số liệu phải ghi rõ nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM và dẫn link tới bài gốc trên NangluongVietnam.vn

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3