Năng lượng - Môi trường

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của Hà Nội

00:00 |28/03/2019

 - 

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 (Kế hoạch số: 60/KH-UBND, ngày 7/3/2019).

Thông điệp Giờ Trái đất 2019: “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”

Từ mục tiêu

Mục tiêu của chương tình là duy trì, thúc đẩy nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố, phát huy sức mạnh cộng đồng, đảm bảo an ninh năng lượng gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Đồng thời, hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong quản lý, vận hành đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; phổ biến để nhân rộng các mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện có hiệu quả việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố (theo Quyết định số 6569/QĐ-UBND ngày 03/12/2018 của UBND Thành phố); phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng năm 2019 từ 2% - 3% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu, hệ sổ đàn hồi năng lượng/GDP năm 2020 đạt 0,95.

Nội dung chính của chương trình bao gồm:

Thứ nhất, tuyên truyền nâng cao nhận thức, vận động cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Xây dựng chương trình truyền thông để phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức, kiến thức, khả năng vể sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng, điện thoại thông minh, các website và các hình thức phù họp khác đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả; tuyên truyền, vận động cộng đồng hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh tuyên truyền về Quy định của UBND Thành phố về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn và các giải pháp, công nghệ tiết kiệm năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 tới các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thứ hai, phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp.

Hỗ trợ doanh nghiệp của thành phố Hà Nội tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế trang thiết bị, công nghệ chiếu sáng tiết kiệm năng lượng năm 2019 tại Hàn Quốc.

Phổ biến, hình thành và phát triển thị trường chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ thị trường sản phẩm sản xuất từ công nghệ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng thông qua tổ chức Hội chợ, Hội thảo quốc tế và kết nối (Matching): "Mạng lưới các nhà công nghiệp chế tạo Hà Nội 2019".

Phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở theo Tiêu chí của thành phố Hà Nội; hướng dẫn các cơ sở tham gia đánh giá, công nhận các cơ sở đạt danh hiệu Cơ sở sử dụng Năng lượng xanh.

Vận động các hộ gia đình tham gia Phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội kết họp lồng ghép các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019. Phổ biến kỹ năng lựa chọn, sử dụng các trang thiết bị tiết kiệm điện và các sản phấm dán nhãn năng lượng tại các tổ dân phố trên địa bàn Thành phố; công nhận các hộ gia đình tiêu biểu sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Thành phố năm 2019.

Phổ biến các trang thiết bị có hiệu suất cao, xây dựng công cụ tính toán chỉ so hiệu quả năng lượng cho hệ thống lạnh trong các công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Thứ ba, thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hoá nguồn sản xuất, phân phổi điện năng.

Phổ biến phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu năng lượng và đánh giá tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành dệt may trên địa bàn Thành phố.

Hỗ trợ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai, các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành cơ khí trên địa bàn huyện Thạch Thất; thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc làng nghề Trát cầu - Thường Tín.

Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực trên địa bàn thành phố Hà Nội nâng cao hiệu suất năng lượng.

Thứ tư, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực toà nhà và chiếu sáng công cộng.

Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại các Khách sạn 4 sao, trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phổ biến phương pháp và công cụ dự báo nhu cầu năng lượng và đánh giá tiết kiệm năng lượng cho các tòa nhà văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại trên địa bàn Thành phố.

Nâng cáo hiệu quả sử dụng năng lượng cho các tòa nhà chung cư cao tầng bằng phương pháp đánh giá thiết kế kiến trúc xây dựng, hệ thống trang thiết bị tiêu thụ năng lượng khu vực dịch vụ công cộng, hệ thống kỹ thuật dùng chung trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Thúc đẩy nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua xây dựng hệ thống quản lý năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng diêm là công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Thúc đẩy việc sử dụng đèn LED trong chiếu sáng công cộng và công trình xây dựng; nâng cấp, mở rộng phạm vi điều khiển của Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng công nghệ truyên thông qua mạng (GSM/GPRS); tăng số lượng trạm đèn được lắp đặt các bộ điều khiển đóng ngắt, giám sát bằng công nghệ truyền thông qua mạng (GSM/GPRS) đế nâng cao hiệu quả chiếu sáng và tiết kiệm năng lượng.

Thứ năm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Đầu tư hạ tầng giao thông vận tải, phát triển các loại hình vận tải hành khách công cộng đảm bảo thuận tiện, chất lượng; thực hiện có hiệu quả công tác tố chức giao thông, duy tu, duy trì; đảm bảo trật tự an toàn giao thông theo hướng văn minh, hiện đại góp phần giảm ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông; giảm tiêu hao nhiên liệu và ô nhiễm môi trường; phổ biến sử dụng nhiên liệu sinh học (xăng E5).

Nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu cho các tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệu mới CNG trên địa bàn Thành phố.

Thứ sáu, hoạt động của Ban chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thành phố Hà Nội.

Điều phối, hướng dẫn các Sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã và các cơ quan liên quan triến khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố năm 2019; kiện toàn Ban chủ nhiệm Chương trình.

Kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

Điều chỉnh Tiêu chí về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trong sản xuất công nghiệp, công trình xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn cơ chế, chính sách và việc tuân thủ thực hiện quy định về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tham dự hội chợ, hội nghị, hội thảo học tập kinh nghiệm về thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nước.

Đến giải pháp thực hiện

1/ Giải pháp về huy động và sử dụng kinh phí:

Huy động các nguồn vốn xã hội hóa từ các tổ chức, cá nhân và nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của Pháp luật, trong đó nguồn vốn ngân sách nhằm hỗ trợ, kích thích các nguồn vốn khác. Khuyến khích và tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư của mọi thành phần kinh tế.

Nguồn ngân sách Thành phố để hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ: (1) Tuyên truyền sử dụng hiệu quả năng lượng, bảo vệ môi trường; (2) Phát triển, phố biến các trang thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị hiệu suất thấp; (3) Thúc đẩy bảo tồn năng lượng trong các hoạt động công nghiệp và xanh hoá nguồn sản xuất điện năng; (4) Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong khu vực toà nhà và chiếu sáng công cộng; (5) Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải.

2/ Giải pháp về đầu tư khoa học công nghệ và đào tạo:

Hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp tham gia các hội chợ, hội thảo, triển lãm về tiết kiệm năng lượng để tiếp cận các nhà cung cấp, đối tác đầu tư và khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng, áp dụng các công cụ mô phỏng, xây dựng các chỉ số hiệu quả năng lượng cho các hệ thống sử dụng năng lượng lớn (SEU); xã hội hóa công tác đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng tại cơ sở.

Hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp, cán bộ chuyên trách tại các đơn vị khai thác hạ tầng, dịch vụ của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng; phố biến, thúc đẩy các doanh nghiệp áp dụng trang thiết bị, kỹ thuật hiệu suất cao chủ động, khai thác có hiệu quả cơ hội công nghệ công nghiệp thế hệ 4.0.

3/ Giải pháp về quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

Tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và Thành phố.

Kiểm tra, rà soát, cập nhật danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; kiếm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các Báo cáo và Kế hoạch sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố.

Kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội.

4/ Giải pháp về hợp tác quốc tế:

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ và tổ chức tư vấn. Tổ chức đoàn cán bộ đi đào tạo, tham dự hội thảo tại nước ngoài về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tạo điều kiện thuận lợi, kết nối các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước tham dự các hội chợ, hội thảo tại nước ngoài và tham gia hợp tác quốc tế để thực hiện chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Dự kiến kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019 là 24,12 tỷ đồng, trong đó: nguồn ngân sách Thành phố 13,45 tỷ đồng; nguồn kinh phí hỗ trợ, đóng góp hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân 10,67 tỷ đồng.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM®   Khi đăng lại tin, bài, hay trích dẫn số liệu phải ghi rõ nguồn: TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM và dẫn link tới bài gốc trên NangluongVietnam.vn

Based on MasterCMS 2012 ver 2.3